พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวา
พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวา
ร่วมปลูกมะพร้าวบริเวณรอบหนองน้ำทะเลทรัพย์
ร่วมปลูกมะพร้าวบริเวณรอบหนองน้ำทะเลทรัพย์