อัลบั้มภาพ : กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จังหวัดชุมพร ประจำปี 2561