อัลบั้มภาพ : พิธีมอบบ้านพอเพียงชนบท โดยสภาองค์กรชุมชน ตำบลทะเลทรัพย์