เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
โทรศัพท์ : 077-655-080 โทรสาร : 077-655-081
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@talasupcity.go.th